Báo Giá

50 SOCIAL ENTITY
1.000.000 /VNĐ
50 social lọc cực chất.
Cam kết index 85 - 90% ( có báo cáo)
Auto check và theo dõi tỷ lệ index.
Bàn giao toàn bộ tài khoản.
Khai báo schema person, author.
Đi backlink cho url cần seo
100 SOCIAL ENTITY
2.000.000 /VNĐ
Hơn 100 Social chọn lọc.
Cam kết index 85 - 90% ( có báo cáo)
Auto check và theo dõi tỷ lệ index.
Bàn giao toàn bộ tài khoản.
Khai báo schema person, author.
Đi backlink cho url cần seo
200 SOCIAL ENTITY
4.000.000 /VNĐ
Hơn 200 Social chọn lọc.
Cam kết index 85 - 90% ( có báo cáo)
Auto check và theo dõi tỷ lệ index.
Bàn giao toàn bộ tài khoản.
Khai báo schema person, author.
Đi backlink cho url cần seo