1. Vietstock.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.500.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.500.000đ
 • Liên kết  : 2 liên kết Dof
 • Show chuyên mục  : Cần Biết
 • Số hình ảnh từ / hình ảnh  : 1000 từ / 5 hình ảnh
 • Yêu cầu  :
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)
 • Cam kết  : Đăng bài xong mới nhận tiền

2. Diendandoanhnghiep.vn

 • Giá sau chiết khấu  : 3.200.000đ
 • Giá trước chiết khấu  : 4.000.000đ
 • Liên kết  : 5 liên kết Dof
 • Chuyên mục ảnh  : Bài  chủ
 • Số hình ảnh từ / hình ảnh hình ảnh  : 700 từ / 3 hình ảnh
 • Yêu cầu  : 
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)
 • Cam kết  : Đăng bài xong mới nhận tiền

3.Doisongvietnam.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.200.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.500.000đ
 • Liên kết  : 2 liên kết Dof
 • Show chuyên mục  : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Image number from / image  : 1000 from / 5 image
 • Yêu cầu  : 
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)
 • Cam kết  : Đăng bài xong mới nhận tiền

4. Phunuonline.com.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.000.000đ
 • Liên kết  : 1 liên kết Dof
 • Show chuyên mục  : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Image number from / image image Hình ảnh  : 1000 from / 5 image
 • Yêu cầu  : 
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)
 • Cam kết  : Đăng bài xong mới nhận tiền (Đ)

5. Vov.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.500.000đ
 • Liên kết  : 1 liên kết Nof
 • Show chuyên mục  : Phù hợp chuyên mục
 • Image number from / image image  : 1000 from / 5 image
 • Yêu cầu  : 
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)
 • Cam kết  : Đăng bài xong mới nhận tiền

6. Yeah1.com

 • Giá sau chiết khấu : 3.300.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.500.000đ
 • Liên kết  : 1 liên kết Nof
 • Show chuyên mục  : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Image number from / image image  : 1000 from / 5 image
 • Yêu cầu  : 
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)
 • Cam kết  : Đăng bài xong mới nhận tiền

7.Congthuong.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.200.000đ
 • Liên kết  : 1 liên kết Nof
 • Show chuyên mục  : Phù hợp mục chuyên
 • Number from / image  : 500 from / 1 image
 • Yêu cầu  : 
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người biên soạn bị lỗi)
 • Cam kết  : Đăng bài xong mới nhận tiền

8.Ngoisao.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.200.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.800.000đ
 • Link : 3 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Cam kết : Đăng bài xong mới nhận tiền

9.Thethao247.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.200.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.000.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Cam kết : Đăng bài xong mới nhận tiền

10.Thethaovanhoa.vn

 • Giá sau chiết khấu : 1.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 2.800.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 600 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Cam kết : Đăng bài xong mới nhận tiền