1. Vietstock.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.400.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.500.000đ
 • Liên kết  : 2 liên kết Dof
 • Show chuyên mục  : Cần Biết
 • Số hình ảnh từ / hình ảnh  : 1000 từ / 5 hình ảnh
 • Yêu cầu  :
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)

2. Diendandoanhnghiep.vn

 • Giá sau chiết khấu  : 3.200.000đ
 • Giá trước chiết khấu  : 4.000.000đ
 • Liên kết  : 5 liên kết Dof
 • Chuyên mục ảnh  : Bài  chủ
 • Số hình ảnh từ / hình ảnh hình ảnh  : 700 từ / 3 hình ảnh
 • Yêu cầu  :
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)

3.Doisongvietnam.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.200.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.500.000đ
 • Liên kết  : 2 liên kết Dof
 • Show chuyên mục  : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Image number from / image  : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu cầu  :
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)

4. Phunuonline.com.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.000.000đ
 • Liên kết  : 1 liên kết Dof
 • Show chuyên mục  : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Image number from / image image Hình ảnh  : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu cầu  :
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)

5. Vov.vn

 • Giá sau chiết khấu : 5.600.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.500.000đ
 • Liên kết  : 1 liên kết Nof
 • Show chuyên mục  : Phù hợp chuyên mục
 • Image number from / image image  : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu cầu  :
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)

6. Yeah1.com

 • Giá sau chiết khấu : 3.300.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.500.000đ
 • Liên kết  : 1 liên kết Nof
 • Show chuyên mục  : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Image number from / image image  : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu cầu  :
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người sửa bị lỗi)

7.Congthuong.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.200.000đ
 • Liên kết  : 1 liên kết Nof
 • Show chuyên mục  : Phù hợp mục chuyên
 • Number from / image  : 500 from / 1 image
 • Yêu cầu  :
 • Lưu ý  : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ thuật trước khi gửi duyệt (Bài đã lên thì không sửa nếu người biên soạn bị lỗi)

8.Ngoisao.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.000.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.800.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

9.Thethao247.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.200.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.000.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

10.Thethaovanhoa.vn

 • Giá sau chiết khấu : 1.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 2.800.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 600 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

11.Anninhthudo.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.000.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.000.000đ
 • Link : 2 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

12.Vnreview.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.700.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.500.000đ
 • Link : 2 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

13.Kinhtedothi.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.800.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.000.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục phù hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

14.Phunutoday.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.500.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.900.000đ
 • Link : 2 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu mục phù hợp
 • Số từ/ảnh : 800 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Giấy Phép Kinh Doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo: https://phunutoday.vn/de-so-huu-cv-dep-viec-lam-bong-tay-tim-ngay-tai-timviec365com-d281616.html

15.Cafeland.vn

 • Giá sau chiết khấu : 7.400.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 8.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Hiển thị trên trang chủ 
 • Số từ/ảnh : 800 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Giấy Phép Kinh Doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

16.Webtretho.com

 • Giá sau chiết khấu : 5.400.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 7.800.000đ
 • Link : 2 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Bài webtretho chuyên mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Giấy Phép Kinh Doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

17.Nguoiduatin.vn

 • Giá sau chiết khấu : 1.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 2.800.000đ
 • Link : Redirect
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục cần biết
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

18.Xaluan.com

 • Giá sau chiết khấu : 2.800.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.200.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục phù hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

19.Tienphong.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục phù hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh ( Bài chỉ chèn link đuôi .vn )
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

20.Tiin.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.7500.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục Sành
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo: https://tiin.vn/chuyen-muc/sanh/tip-tai-video-cho-cac-cu-dan-xu-tiktok.html

21.24h.com.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.600.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.500.000đ
 • Link : 3 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Nhưng tin Pr dạng Thị Trường Tiêu Dùng, Kinh Doanh, Thời Trang, Làm Đẹp giá 3.800.000đ . Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

22.Afamily.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo: https://afamily.vn/thang-may-gia-dinh-dau-la-su-lua-chon-tot-nhat–20210204133651539.chn

23.Nld.com.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 400 từ/ 1 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

24.Danviet.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.800.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục phù hợp
 • Số từ/ảnh : 300 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

25.Thanhnien.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.200.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.000.000đ
 • Link : 2 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : PR cần biết
 • Số từ/ảnh : 200 từ/ 1 ảnh
 • Yêu Cầu : Giấy Phép Kinh Doanh
 • Lưu ý : Trên 200 từ tính 10.000/chữ. Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo: https://thanhnien.vn/nam-son-dia-chi-cung-cap-ghe-da-uy-tin-chat-luong-post1050463.html

26.Kenh14.vn

 • Giá sau chiết khấu : 6.700.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 7.900.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Xem ăn chơi trang chủ
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Giấy Phép Kinh Doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

27.Vnexpress.net

 • Giá sau chiết khấu : 8.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 12.000.000đ
 • Link : 2 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu mục ( giáo dục, khoa học, ý kiến, tâm sự, xe)
 • Số từ/ảnh : 800 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Giấy Phép Kinh Doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

28.Dantri.com.vn

Dantri.com.vn

 • Giá sau chiết khấu : 6.700.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 10.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

29.CafeF.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.800.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Thông cáo báo chí
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

30.Cafebiz.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.650.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

31.Vietnamnet.vn

vietnamnetvn

 • Giá sau chiết khấu : 13.100.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 16.000.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : ( Tiêu đề dưới 12 từ ) –  Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

32.Vtc.vn

vtcvn

 • Giá sau chiết khấu : 3.400.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 800 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

33.Soha.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.450.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo: https://soha.vn/6-yeu-to-khong-the-bo-qua-khi-lua-chon-thang-may-gia-dinh-20210209172302256.htm

34.Tuoitre.vn

Tuoitre.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.400.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 300 từ/ 1 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Demo: https://tuoitre.vn/quang-dat-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-chuyen-nghiep-20201106104355658.htm

35.Zing.vn

 • Giá sau chiết khấu : 8.500.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 10.000.000đ
 • Link : 2 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : Bài PR dưới 1000 từ, dưới 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh – Website đăng ký với bộ công thương
 • Demo: https://zingnews.vn/dat-hoa-online-voi-ung-dung-flower-corner-post1194997.html

36.Eva.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.400.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.000.000đ
 • Link : 2 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo: https://eva.vn/giao-duc/hisa-trung-tam-tu-van-du-hoc-ha-lan-uy-tin-tai-viet-nam-c252a444271.html

37.Autopro.com.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.700.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục phù hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

38.Tinmoi.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.300.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.000.000đ
 • Link : 2 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục phù hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh – Không nhận TPCN, thuốc
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo : https://tinmoi.vn/mot-so-kenh-mien-phi-dang-tin-mua-ban-nha-cho-thue-bat-dong-san-ban-nen-biet-011572868.html

39.Phunuvietnam.vn

 • Giá sau chiết khấu : 4.100.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 5.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

40.Saostar.vn

 • Giá sau chiết khấu : 3.500.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.000.000đ
 • Link : 2 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên mục phù hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/3 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo : https://www.saostar.vn/sao-va-doi-song/cham-soc-cho-cun-cung-nhu-the-nao-la-hop-ly-202103271030475818.html

41.Emdep.vn

 • Giá sau chiết khấu : 2.300.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 3.000.000đ
 • Link : 1 link Dof
 • Chuyên mục hiển thị : Chuyên Mục Phù Hợp
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3 ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )

42.GenK.vn

genkvn

 • Giá sau chiết khấu : 2.900.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 4.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Tiểu Mục
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 5 ảnh
 • Yêu Cầu : Phải có giấy phép kinh doanh
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo: https://genk.vn/chiasepremiumcom-ho-tro-su-dung-dich-vu-tu-cac-nen-tang-hoc-online-uy-tin-20210623111756117.chn

43.Gamek.vn

 • Giá sau chiết khấu : 5.300.000đ
 • Giá trước chiết khấu : 6.000.000đ
 • Link : 1 link Nof
 • Chuyên mục hiển thị : Trang Chủ
 • Số từ/ảnh : 1000 từ/ 3ảnh
 • Yêu Cầu
 • Lưu ý : Lưu ý kiểm tra nội dung kỹ trước khi gửi duyệt ( Bài đã lên thì không sửa nếu lỗi do người biên soạn )
 • Demo: https://genk.vn/chiasepremiumcom-ho-tro-su-dung-dich-vu-tu-cac-nen-tang-hoc-online-uy-tin-20210623111756117.chn