Pricing

50 SOCIAL ENTITY
1.700.000/VNĐ
50 social lọc cực chất
Cam kết index 100% ( có báo cáo)
Tạo Map và Google Business
Khai báo schema
Hỗ trợ lên từ khóa
Hỗ trợ quét Audit website
Hỗ trợ cài đặt IFTTT
Bàn giao toàn bộ tài khoản social
ĐẶT HÀNG NGAY
100 SOCIAL ENTITY
2.400.000/VNĐ
100 social lọc cực chất
Cam kết index 100% ( có báo cáo)
Tạo Map và Google Business
Khai báo schema
Hỗ trợ lên từ khóa
Hỗ trợ quét Audit website
Hỗ trợ cài đặt IFTTT
Bàn giao toàn bộ tài khoản social

ĐẶT HÀNG NGAY